برای اطلاع از قیمت های روز با شماره تلفن 88809007 تماس بگیرید
قیمت مدل چرخ دنده های موجود قیمت مدل چرخ دنده های موجود
------- چرخ دنده درایو تونر RU5-0548 HP 5200 ------- چرخ دنده پرس HP 1200 & 1300
------- چرخ دنده درایو تونر RU5-0546 HP 5200 ------- چرخ دنده قابدار با قاب HP 1200 & 1300
------- چرخ دنده درایو تونر RS5-0549 HP 5200 ------- چرخ دنده پرس HP 1010 & 1015 & 1020 29T
------- چرخ دنده درایو تونر RS5-0547 HP 5200 ------- چرخ دنده رابط فیوزینگ HP 1010 & 1020
------- چرخ دنده فیوزینگ (سفید) RS5-0576 HP 5200 ------- چرخ دنده رابط فیوزینگ HP 1022
------- چرخ دنده فیوزینگ (مشکی) RS5-0577 HP 5200 ------- چرخ دنده پرس HP 1320 & P2014 & P2015 & 2400 & 2420 29T
------- سری چرخ دنده فیوزینگ (6عدد) HP 3005 ------- چرخ دنده قابدار HP 1320 & P2014 & P2015 & 2035 & 2055
------- چرخ دنده پرس HP 1100 ------- چرخ دنده قابدار با قاب HP 1320
------- چرخ دنده قابدار HP 1200 & 1300 ------- چرخ دنده قابدار با قاب HP P2014 & P2015
------- چرخ دنده پرس HP 1022 & 1319 & CANON4010 & 4350 ------- چرخ دنده پرس HP 1005 & P1006
------- چرخ دنده رابط سر موتور (بزرگ) HP P4014 & 4015 ------- چرخ دنده پرس HP 1522 & 1505 & 4750CANON
------- چرخ دنده درایو فیوزینگ با پایه HP 5000 & 5100 14T ------- چرخ دنده رابط فیوزینگ HP 1005 & 1006
------- چرخ دنده درایو تونر RS5-0550 HP 5200 ------- چرخ دنده رابط فیوزینگ HP 1102
------- چرخ دنده فیوزینگ (سفیدکوچک) HP 5200 ------- چرخ دنده رابط فیوزینگ HP 1505 & 1522
------- چرخ دنده فیوزینگ (دوقلو) HP 5200 ------- چرخ دنده پرس HP P2035 & P2055
------- چرخ دنده رابط قابدار HP 1200 & 1300 ------- چرخ دنده قابدار با قاب HP P2035 & P2055
------- چرخ دنده رابط قابدار HP 1320 & P2014 & P2015 ------- چرخ دنده پرس HP P3005
------- چرخ دنده درایو تونر HP 1522NF ------- سری چرخ دنده فیوزینگ HP 2400 & 2420 15T & 21T & 19T & 31T
------- چرخ دنده رابط با قابدار HP P2035 & P2055 ------- سری چرخ دنده فیوزینگ (4عدد) HP P3005
------- چرخ دنده دوبلکس HP P2035 & P2055 ------- سری چرخ دنده فیوزینگ (4عدد) HP P3015
------- چرخ دنده پرس HP 2100 26T ------- چرخ دنده رابط فیوزینگ HP P3015
------- چرخ دنده پرس HP 2200 & 2300 27T ------- چرخ دنده سرموتور HP P3005 & 5200
------- چرخ دنده پرس HP P3015 ------- چرخ دنده پرس HP 4200 & 4300 40T
------- چرخ دنده فیوزینگ با پایه HP 4200 & 4250 & 4300 & 4350 ------- چرخ دنده پرس HP 4250 & 4350 & 4345 40T
------- سری چرخ دنده HP P4014 & 4015 ------- چرخ دنده فیوزینگ مشکی HP 4200 & 4250 & 4300 & 4350 14T
------- سری چرخ دنده HP PRO600 & 601 & 602 ------- چرخ دنده فیوزینگ سفید HP 4200 & 4250 & 4300 & 4350
------- سری چرخ دنده گیربکس درایوتونرکامل باموتور (فابریک) HP 5200 ------- چرخ دنده پرس HP P4014 & P4015
------- سری چرخ دنده درایو فیوزینگ کامل با موتور (فابریک) HP 5200 ------- چرخ دنده سرموتور HP P4014 & 4015
------- چرخ دنده فیوزینگ HP 4014 & 4015 ------- چرخ دنده پرس HP 5000 & 5100 21T
------- چرخ دنده تفلون HP 4 & 4+ & 5 ------- چرخ دنده درایو فیوزینگ دوبل HP 5000 & 5100 29T & 14T
    ------- چرخ دنده پرس HP 5200

برندها

  • ThemeForest
  • PhotoDune
  • AudioJungle
  • CodeCanyon
  • GraphicRiver